Uygulanabilir ve Yönetilebilir Bir Sistem Kurulmalı

Transorient A.Ş. Yönetici Ortağı ve UTİKAD Başkan Yardımcısı Nil Tunaşar, "Gerek bireysel görüşmelerimiz gerekse UTİKAD olarak kamu ile ilişki-lerimizde uzun zamandır,  mevcut kara-yolu kanun ve yönetmelikleri çerçeve-sinde oluşturulmuş olan çok belgeli sis-temin, sektörde yönetim ve denetim açısından karmaşa ve zorluk yaratmakta olduğunu dile getirmekteydik.Öte yan-dan belge ücretlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle sektöre girişlerin kısıtlandığını belirtmekteydik. Bakanlığımızın, Karayolu Taşıma Yönetmelik Taslağı’nda bu durumu dikkate alarak belgelerde birleştirme ve sadeleştirmeye gittiğini görmekle beraber sektörün sağlıklı gelişimi için  bazı önemli hususların değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

UTA Lojistik Dergisi Temmuz 2017 

Devamı için...

Sosyal Medyada Paylaşın